Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Nanco Rakennus Oy
Y-tunnus: 2786845-9
Tuomiojärvenranta 2 A 9,
40740 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joel Tikanoja
info(at)nanco.fi

Rekisterin nimi

Nanco Rakennus Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin tietolähteet

Nanco Rakennus Oy
Y-tunnus: 2786845-9

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja rekisterin tarkoituksena on parantaa viestintää ja markkinointia, jotta käyttökokemuksesta tulisi entistä miellyttävämpi. Lisäksi tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, laskutukseen, palvelun laadun kehittämiseen, asiakassuhteen hoitoon ja kehittämiseen sekä tilastolliseen kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin, markkinoinnin kohdentamiseen. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää tietoja seuraavista asioista: nimi tai henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, organisaation nimi ja y-tunnus, ammatti tai titteli, myyntitapahtumiin liittyvät tiedot, verkkopalvelun keräämä tieto, laskutukseen liittyvät tiedot sekä henkilön itse antamat tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään, sivuston kävijäseurannan työkalujen avulla sekä lomakkeilta, jotka asiakas itse halutessaan täyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Nanco Rakennus Oy:n käyttöön, eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Rekisterin ylläpito on suojattu salasanoilla, palomuureilla ja muilla tarvittavilla suojauksilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kirjattu. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. 

Markkinointiluvan peruminen 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus perua markkinointilupa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä, säilytämme tietoja kuitenkin niin kauan, kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. 

Evästeiden käyttö sivustolla

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta käyttökokemuksesta tulisi entistä miellyttävämpi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneella tämän käydessä verkkosivulla. Sitä käytetään esimerkiksi markkinointiin ja sivuston kehittämiseen ja sen avulla kerätään tietoja sivujen käytöstä. Evästeet eivät tuo ilmi käyttäjän henkilöllisyyttä. Jos haluat poistaa evästeet käytöstä, se onnistuu selaimen asetuksista.

Share This