Nykyaikaisessa rakentamisessa pölynhallinnan merkitys on korostunut enenevissä määrin, sillä huolellisesti toteutettuna sen avulla on mahdollista mm. säästää kustannuksissa, parantaa asumismukavuutta remontin aikaisessa kohteessa sekä lisätä työhyvinvointia. Pölynhallinta ei kuitenkaan hoidu pelkästään suojamuoveilla tai rättiä heiluttelemalla, vaan vaatii huolellisesti toteutettuja toimenpiteitä.

Suojaus ja osastointi

Pölynhallinnan keinoista ehkä selkeimpiä ovat työmaan osastointi ja suojaus. Osastoinnissa remontoitava kohde eristetään muusta alueesta käyttämällä esimerkiksi työmaakoppeja ja –ovia sekä muoveja. Tärkeää on huolehtia, että osastointi toteutetaan tiiviisti huolellisuutta noudattaen ja sitä tarkistetaan säännöllisesti työmaan edetessä. Suojauksessa taas kirjaimellisesti suojataan sekä pinnat että muut suojausta vaativat kohteet – esimerkiksi remontoitavaan tilaan jäävät kalusteet.

Pelkkä osastointi tai suojaus eivät takaa pölyttömyyttä

On hyvä muistaa, että pelkällä osastoinnilla tai suojauksella ei vielä tehdä työmaata pölyttömäksi, vaikka ne ensiarvoisen tärkeitä keinoja ovatkin. Pölynhallinnassa onkin suotavaa niiden lisäksi käyttää myös alipaineistajaa eli laitetta, joka tekee tilojen välille paine-eron. Sen avulla ilma ohjataan remontoitavan tilan ulkopuolelle, jolloin ilma kulkee vain ja ainoastaan laitteen läpi. Suodattimella varustettu alipaineistaja kerää epäpuhtaudet itseensä ennen ilman pääsyä ulos. Esimerkiksi huoneistoremontissa pölyn leviäminen muualle asuntoon pystytään estämään alipaineistajan avulla. Vaikka alipaineistaja onkin kohtuullisen hintava investointi, se tuottaa hyötyjä helpottaessaan siivousta ja estäessään pölyn pääsyn työalueen ulkopuolelle.

Työkoneet osana pölynhallintaa

Nykyaikaisiin työkoneisiin on mahdollista liittää imuri, jolla toteutetaan kohdepoistoa. Suurimpaan osaan työkaluista onkin saatavilla kauluksia, joilla ne saadaan suoraan kiinni imuriin. Imureihin pystytään lisäämään esierottelijoita, jotka erottelevat pölyt ja liat, eivätkä päästä niitä imuriin asti. Siten myös imurin käyttöikää on mahdollista pidentää.

Työmaan säännöllinen siivous

Työmaan säännöllistä siivousta ei missään nimessä pidä unohtaa. Työmaata onkin hyvä siivota sekä työvaiheiden jälkeen että päivän päätteeksi – ei pelkästään jättää siivoojan hoidettavaksi työmaan valmistuttua. Siivouksessa poistetaan rakennusjätteitä sekä pölyä ja muuta likaa. Tavoitteena on poistaa epäpuhtauksia tilasta sekä vähentää pölyn leviäminen muihin tiloihin ja esimerkiksi ilmanvaihtoon. Myös työmukavuus ja –turvallisuus paranevat siivouksen ansiosta; onhan puhtaassa tilassa työskentely huomattavasti mukavampaa ja turvallisempaa.

Työmaan loppusiivous on yksi tärkeimmistä tekijöistä pölynhallinnassa. Sen huolehtimisesta sovitaan jo ennen urakan aloittamista ja tyypillisesti sen hoitaa joko urakoitsija tai ulkopuolinen taho. P1-puhtausluokituksessa siivouksen jälkeen tila tarkistetaan, jotta se täyttää asetetut vaatimukset.

Haluatko lisätietoja?

Lataa myös Pikaopas pölynhallintaan, jossa kerromme tarkemmin pölynhallinnasta, sen hyödyistä ja mm. puhtausluokituksista. Pääset lataamaan oppaan tästä.

Share This